ความฝันของเราคือการเห็นโลก

โลกสีฟ้าที่กว้างใหญ่ และ สถานที่มากมายที่เรายังไม่เคยไป

เพราะเราเชื่อว่าทุกสถานที่มีสิ่งมหัศจรรย์ซ่อนอยู่ รอให้เราไปพบเจอ


This is the travel blog and Facebook Fan Page base on Thailand that will inspire people to travel the world and found a new experience.

Because we believe that the world has many special places, waiting for us to discover.

It aims to introduce the followers to new cultures, great natures, tasty foods, and creativity, to let them see the world

through the eyes that never be the same anymore.

 

somewhere only we go

: )