The Little Prince Museum บ้านของเจ้าขายน้อยท่ามกลางภูเขาฮาโกเน่

posted in: JAPAN, TOKYO & AROUND, TRAVEL | 0

เดินทางสู่ความไร้ความเดียงสา ในพิพิธภัณฑ์ที่เตือนให้ความเป็นเด็กในตัวเราชัดเจนยิ่งขึ้นในความทรงจำ
”Musee du Petit Prince de Saint Exupery”
หรือพิพิธภัณฑ์เจ้าชายน้อย พิพิธภัณฑ์ที่จะชวนให้คุณคิดถึงตัวเองในวันที่ยังเด็ก ไร้เดียงสา มีชีวิตชีวา และมีจินตนาการ :)